add 苏大研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:
2019年硕士研究生拟复试名单汇总表(推免生名单不在此表)
序号 拟复试专业代码 拟复试专业 考生编号 姓名 初试成绩 学位类型 学习方式 是否调剂生
1 050202 俄语语言文学 102859211011271 陈静宇 387 学术型 全日制
2 050202 俄语语言文学 102859211011281 吴之晗 373 学术型 全日制
3 050202 俄语语言文学 102859211011270 吴丽佳 368 学术型 全日制
4 050203 法语语言文学 102859211011284 施晓晨 391 学术型 全日制
5 050203 法语语言文学 102859211011286 段陈影 356 学术型 全日制
6 050210 亚非语言文学 102859211011324 李子璇 398 学术型 全日制
7 050205 日语语言文学 102859211011317 文秋月 407 学术型 全日制
8 050205 日语语言文学 102859211011291 虞欢 399 学术型 全日制
9 050205 日语语言文学 102859211011310 黄雅婷 399 学术型 全日制
10 050205 日语语言文学 102859211011311 肖嘉伟 396 学术型 全日制
11 050205 日语语言文学 102859211011294 王美琴 396 学术型 全日制
12 050205 日语语言文学 102859211011295 王一恒 380 学术型 全日制
13 0502Z1 翻译学 102859211011418 杨静 374 学术型 全日制
14 0502Z1 翻译学 102859211011414 马晨晨 373 学术型 全日制
15 050201 英语语言文学 102859211011202 赵星媛 375 学术型 全日制
16 050201 英语语言文学 102859211011230 刘雨柔 368 学术型 全日制
17 050201 英语语言文学 102859211011264 何艺加 363 学术型 全日制
18 050211 外国语言学
及应用语言学
102859211011348 徐蓓蓓 412 学术型 全日制
19 050211 外国语言学
及应用语言学
102859211011389 陈翠凤 390 学术型 全日制
20 050211 外国语言学
及应用语言学
102859211011370 郭蒸颖 376 学术型 全日制
21 050211 外国语言学
及应用语言学
102859211011349 王昊宸 363 学术型 全日制
22 050211 外国语言学
及应用语言学
102859211011358 龙爽爽 363 学术型 全日制
23 050211 外国语言学
及应用语言学
102859211011362 谢华荣 362 学术型 全日制
24 050211 外国语言学
及应用语言学
102859211011365 王新月 359 学术型 全日制
25 050211 外国语言学
及应用语言学
102859211011388 王运婷 358 学术型 全日制
26 050211 外国语言学
及应用语言学
102859211011391 秦梦园 358 学术型 全日制
27 050211 外国语言学
及应用语言学
102859211011373 胡亚菲 356 学术型 全日制
28 055101 英语笔译 102859211011521 朱楚 405 专业型 全日制
29 055101 英语笔译 102859211011522 朱杭慧 402 专业型 全日制
30 055101 英语笔译 102859211011442 胡梦梦 401 专业型 全日制
31 055101 英语笔译 102859211011570 张婷华 394 专业型 全日制
32 055101 英语笔译 102859211011610 周雅琪 393 专业型 全日制
33 055101 英语笔译 102859211011587 夏心怡 390 专业型 全日制
34 055101 英语笔译 102859211011541 陈相至 388 专业型 全日制
35 055101 英语笔译 102859211011753 陈杨 387 专业型 全日制
36 055101 英语笔译 102859211011858 蔡佳茵 386 专业型 全日制
37 055101 英语笔译 102859211011643 乐露娟 386 专业型 全日制
38 055101 英语笔译 102859211011719 胡琪童 386 专业型 全日制
39 055101 英语笔译 102859211011838 高亚娟 385 专业型 全日制
40 055101 英语笔译 102859211011578 朱琳 385 专业型 全日制
41 055101 英语笔译 102859211011819 晏文锦 381 专业型 全日制
42 055101 英语笔译 102859211011523 朱珍珍 379 专业型 全日制
43 055101 英语笔译 102859211011865 赵晓霞 379 专业型 全日制
44 055101 英语笔译 102859211011590 周若菡 378 专业型 全日制
45 055101 英语笔译 102859211011651 刘思行 376 专业型 全日制
46 055101 英语笔译 102859211011642 刘安妮 376 专业型 全日制
47 055101 英语笔译 102859211011757 朱孟秋 375 专业型 全日制
48 055101 英语笔译 102859211011540 陈丽蓉 375 专业型 全日制
49 055101 英语笔译 102859211011893 郑宏波 373 专业型 全日制
50 055101 英语笔译 102859211011827 陈佳辉 373 专业型 全日制
51 055101 英语笔译 102859211011702 孙瑞 372 专业型 全日制
52 055101 英语笔译 102859211011712 刘小娟 372 专业型 全日制
53 055101 英语笔译 102859211011848 向丽平 370 专业型 全日制
54 055101 英语笔译 102859211011707 陈吉 369 专业型 全日制
55 055101 英语笔译 102859211011472 常芸 369 专业型 全日制
56 055101 英语笔译 102859211011621 宋璐璐 369 专业型 全日制
57 055101 英语笔译 102859211011660 李梦晗 368 专业型 全日制
58 055101 英语笔译 102859211011622 田甜 368 专业型 全日制
59 055101 英语笔译 102859211011703 徐涵 367 专业型 全日制
60 055101 英语笔译 102859211011843 胡家仟 367 专业型 全日制
61 055102 英语口译 102859211011920 张云云 396 专业型 全日制
62 055102 英语口译 102859211012058 吴坤璟 390 专业型 全日制
63 055102 英语口译 102859211011919 王丹丹 389 专业型 全日制
64 055102 英语口译 102859211011934 刘萍郎 382 专业型 全日制
65 055102 英语口译 102859211011957 肖娜 380 专业型 全日制
66 055102 英语口译 102859211011935 胡紫薇 379 专业型 全日制
67 055102 英语口译 102859211011989 张早月 376 专业型 全日制
68 055102 英语口译 102859211012090 林锦欣 376 专业型 全日制
69 055102 英语口译 102859211011937 汤君 375 专业型 全日制
70 055102 英语口译 102859211011955 王晶 375 专业型 全日制
71 055102 英语口译 102859211012006 黄钲 372 专业型 全日制
72 055102 英语口译 102859211012020 杨晟 368 专业型 全日制
73 055102 英语口译 102859211011997 孙其兰 368 专业型 全日制
74 055102 英语口译 102859211011965 徐婷 367 专业型 全日制
75 045108 学科教学(英语) 102859211010657 黄亦秦 415 专业型 全日制
76 045108 学科教学(英语) 102859211010742 刘璐 413 专业型 全日制
77 045108 学科教学(英语) 102859211010914 陈琴 410 专业型 全日制
78 045108 学科教学(英语) 102859211010697 裴语昕 408 专业型 全日制
79 045108 学科教学(英语) 102859211010927 张苹苹 407 专业型 全日制
80 045108 学科教学(英语) 102859211010745 汤甜 406 专业型 全日制
81 045108 学科教学(英语) 102859211010983 李金芝 406 专业型 全日制
82 045108 学科教学(英语) 102859211010641 张丽 406 专业型 全日制
83 045108 学科教学(英语) 102859211010893 孙伟风 404 专业型 全日制
84 045108 学科教学(英语) 102859211010890 况琦 404 专业型 全日制
85 045108 学科教学(英语) 102859211010774 王泽宇 403 专业型 全日制
86 045108 学科教学(英语) 102859211010764 龚海仙 403 专业型 全日制
87 045108 学科教学(英语) 102859211010911 左倩倩 402 专业型 全日制
88 045108 学科教学(英语) 102859211010631 徐思雨 400 专业型 全日制
89 045108 学科教学(英语) 102859211011156 代萌 400 专业型 全日制
90 045108 学科教学(英语) 102859211010906 张璐璐 398 专业型 全日制
91 045108 学科教学(英语) 102859211011082 万晶 398 专业型 全日制
92 045108 学科教学(英语) 102859211011004 林飞飞 397 专业型 全日制
93 045108 学科教学(英语) 102859211010811 严镭 396 专业型 全日制
94 045108 学科教学(英语) 102859211010775 吴苏媛 396 专业型 全日制
95 045108 学科教学(英语) 102859211010711 吴佩琴 396 专业型 全日制
96 045108 学科教学(英语) 102859211010994 李佩轩 396 专业型 全日制
97 045108 学科教学(英语) 102859211010530 汪怡雯 395 专业型 全日制
98 045108 学科教学(英语) 102859211010667 赵璐 395 专业型 全日制
99 045108 学科教学(英语) 102859211010595 陈婧 395 专业型 全日制
100 045108 学科教学(英语) 102859211010703 王佳轶 395 专业型 全日制
101 045108 学科教学(英语) 102859211010934 李香香 394 专业型 全日制
102 045108 学科教学(英语) 102859211010978 何文洁 394 专业型 全日制
103 045108 学科教学(英语) 102859211010778 章惠宇 393 专业型 全日制
104 045108 学科教学(英语) 102859211010801 何婷婷 391 专业型 全日制
105 045108 学科教学(英语) 102859211010754 吴煜琪 391 专业型 全日制
106 045108 学科教学(英语) 102859211010876 马文利 391 专业型 全日制
107 045108 学科教学(英语) 102859211011153 员姣姣 390 专业型 全日制
108 045108 学科教学(英语) 102859211010523 陈佳 390 专业型 全日制
109 045108 学科教学(英语) 102859211010562 杨沫宇 390 专业型 全日制
110 045108 学科教学(英语) 102859211010659 蒋晴 389 专业型 全日制
111 045108 学科教学(英语) 102859211010612 秦璐 388 专业型 全日制
112 045108 学科教学(英语) 102859211010741 刘莉 387 专业型 全日制
113 045108 学科教学(英语) 102859211011051 张雨欣 387 专业型 全日制
114 045108 学科教学(英语) 102859211010791 刘紫丹 387 专业型 全日制