add 苏大研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:
    2019 年法学院硕士生复试名单公示          
    拟复            
                备注 (调剂
  试专       初试成 学位类 学习方
      拟复试专业 考生编号 姓名 生原专业代码    
  业代      
及名称)                
               
  1 030101 法学理论 102859210302581 周胤佐 376 学术学位 全日制
  2 030101 法学理论 102859210302588 张琳凤 372 学术学位 全日制
  3 030101 法学理论 102859210302610 勇琪 366 学术学位 全日制
  4 030101 法学理论 102859210302606 王淑丽 366 学术学位 全日制
  5 030101 法学理论 102859210302578 张金芮 363 学术学位 全日制
  6 030101 法学理论 102859210302621 蒲玉 362 学术学位 全日制
  7 030102 法律史 102859210302656 董晓恺 368 学术学位 全日制
  8 030102 法律史 102859210302640 朱增莉 355 学术学位 全日制
  9 030102 法律史 102859210302649 宋理健 348 学术学位 全日制
  10 030102 法律史 102859210302639 吴杰 347 学术学位 全日制
    030102 法律史 102859210302644 袁连子 335 学术学位 全日制
  11              
      宪法学与行政法          
    030103   102859210302682 陈苏皖 370 学术学位 全日制
  12            
      宪法学与行政法          
    030103   102859210302663 李佳泽 370 学术学位 全日制
  13            
      宪法学与行政法          
    030103   102859210302688 台沛渲 357 学术学位 全日制
  14            
      宪法学与行政法          
    030103   102859210302677 潘航美 354 学术学位 全日制
  15            
      宪法学与行政法          
    030103   102859210302711 王兴笑 348 学术学位 全日制
  16            
      宪法学与行政法          
    030103   102859210302658 付雪莲 346 学术学位 全日制
  17            
      宪法学与行政法          
    030103   102859210302666 刘婕 345 学术学位 全日制
  18            
  19 030104 刑法学 102859210302746 史浩成 381 学术学位 全日制
  20 030104 刑法学 102859210302790 郑珂 366 学术学位 全日制
  21 030104 刑法学 102859210302723 杨天晓 357 学术学位 全日制
  22 030104 刑法学 102859210302765 孙晓梅 354 学术学位 全日制
  23 030104 刑法学 102859210302772 罗瑞瑞 348 学术学位 全日制
  24 030104 刑法学 102859210302786 王燎 347 学术学位 全日制

  25 030105 民商法学 102859210302895 张岩 380 学术学位 全日制
  26 030105 民商法学 102859210302879 徐芮 374 学术学位 全日制
  27 030105 民商法学 102859210302900 刘少伟 371 学术学位 全日制
  28 030105 民商法学 102859210302904 华夏 363 学术学位 全日制
  29 030105 民商法学 102859210302813 王选迪 362 学术学位 全日制
  30 030105 民商法学 102859210302912 水成 357 学术学位 全日制
  31 030105 民商法学 102859210302824 朱永卫 353 学术学位 全日制
  32 030105 民商法学 102859210302868 邬锦莲 351 学术学位 全日制
      民商法学(知识产          
    030105   102859210302817 张雯文 343 学术学位 全日制
  33   权法学方向)          
      民商法学(知识产          
    030105   102859210302860 韦晓璠 340 学术学位 全日制
  34   权法学方向)          
      民商法学(知识产          
    030105   102859210302834 汪煜 331 学术学位 全日制
  35   权法学方向)          
  36 030106 诉讼法学 102859210302949 仲晓蕾 371 学术学位 全日制
  37 030106 诉讼法学 102859210302974 刘洁 368 学术学位 全日制
  38 030106 诉讼法学 102859210302976 武英杰 364 学术学位 全日制
  39 030106 诉讼法学 102859210302986 高子璇 358 学术学位 全日制
  40 030106 诉讼法学 102859210302937 檀文龙 353 学术学位 全日制
  41 030106 诉讼法学 102859210302978 周海燕 352 学术学位 全日制
  42 030107 经济法学 102859210303025 乔华明 414 学术学位 全日制
  43 030107 经济法学 102859210303017 李雅婕 381 学术学位 全日制
  44 030107 经济法学 102859210303022 谢雨舟 373 学术学位 全日制
  45 030107 经济法学 102859210303023 曾广星 365 学术学位 全日制
  46 030107 经济法学 102859210303031 周菲 364 学术学位 全日制
      环境与资源保护          
    030108   102859210303040 王菲 340 学术学位 全日制
  47   法学          
      环境与资源保护          
    030108   102859210303036 陈志敏 338 学术学位 全日制
  48   法学          
      环境与资源保护          
    030108   102859210303039 陆望 330 学术学位 全日制
  49   法学          
  50 030109 国际法学 102859210303050 杨楠 406 学术学位 全日制
  51 030109 国际法学 102859210303055 周晴晴 371 学术学位 全日制

  52 030109 国际法学 102859210303053 张柳璇 362 学术学位 全日制
  53 030109 国际法学 102859210303054 储德林 357 学术学位 全日制
  54 030109 国际法学 102859210303045 黄文斌 339 学术学位 全日制
  55 030109 国际法学 102859210303065 钟炜贤 324 学术学位 全日制
                全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  1     102859260329966 李飞 389  
                全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  2     102859260329525 田水 380  
                全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  3     102859260329795 刘倩 378  
          李林     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  4     102859260328581 376  
                全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  5     102859260329623 施能 376  
          黄一     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  6     102859260329504 375  
          顾娜     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  7     102859260328762 372  
                全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  8     102859260330159 华蕊 371  
          匡海     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  9     102859260329362 370  
          史文     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  10     102859260328811 369  
          郑茹     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  11     102859260329784 368  
          陈婧     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  12     102859260329579 368  
          范金     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  13     102859260328757 367  
          杨钦     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  14     102859260329175 367  
          解忻     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  15     102859260329006 366  
          徐天     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  16     102859260329378 365  
          赵婉     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  17     102859260330135 363  
          赵文     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  18     102859260328588 361  
          邹佳     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  19     102859260329688 361  

          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  20 102859260329821 章华 361
      吴予   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  21 102859260329532 361
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  22 102859260328836 颜姮 360
      王恩   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  23 102859260329705 359
      毛丹   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  24 102859260329563 359
      倪世   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  25 102859260328793 359
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  26 102859260328854 张颖 359
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  27 102859260329606 李翔 359
      宋晓   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  28 102859260329988 359
      田秀   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  29 102859260329102 359
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  30 102859260330058 李璇 358
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  31 102859260329713 林欢 358
      郭欣   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  32 102859260328766 358
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  33 102859260330179 陈磊 357
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  34 102859260329906 许洋 357
      许治   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  35 102859260330087 357
      郁恩   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  36 102859260329489 357
      丁九   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  37 102859260329580 357
      徐闲   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  38 102859260329150 357
      景馨   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  39 102859260328593 357
      穆家   非全
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  40 102859260329064 355 日制
      彭志   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  41 102859260329752 355

      武志   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  42 102859260329920 355
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  43 102859260328794 倪曦 355
      陈昱   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  44 102859260329495 355
      程延   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  45 102859260328939 355
      张旭   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  46 102859260329211 355
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  47 102859260329368 钱晨 354
      张其   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  48 102859260329205 354
      李月   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  49 102859260329730 354
      何志   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  50 102859260329394 354
      曾晓   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  51 102859260328629 353
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  52 102859260329332 杨震 353
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  53 102859260328648 陈虹 353
      韩冰   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  54 102859260330134 353
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  55 102859260328842 于淳 353
      徐思   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  56 102859260329149 353
      金奕   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  57 102859260328575 352
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  58 102859260329716 曹姣 352
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  59 102859260329719 孙雯 352
      丁子   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  60 102859260329661 352
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  61 102859260330168 王萌 352
      刘圣   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  62 102859260329512 352
      华婷   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  63 102859260328893 351

          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  64 102859260328677 李琳 351
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  65 102859260330045 王东 351
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  66 102859260330180 胡春 351
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  67 102859260329822 卢珍 351
      陈义   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  68 102859260330162 351
      金明   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  69 102859260328776 351
      杨孟   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  70 102859260328838 351
      万春   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  71 102859260328881 351
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  72 102859260329656 朱铮 351
          非全
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  73 102859260329156 许力 350 日制
      王业   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  74 102859260328703 350
      李梦   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  75 102859260329726 350
      魏晓   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  76 102859260329766 350
      王绍   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  77 102859260329590 350
      戚长   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  78 102859260329403 350
      王释   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  79 102859260329450 349
      曾佳   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  80 102859260329626 349
      李暄   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  81 102859260328781 349
      吴文   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  82 102859260328825 349
      舒锦   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  83 102859260330094 349
      王子   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  84 102859260328634 348
      许祎   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  85 102859260329534 348

      翟晓   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  86 102859260329196 348
      于静   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  87 102859260329614 347
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  88 102859260328880 汤律 347
      邢桑   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  89 102859260329146 以涵 347
      李俊   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  90 102859260328686 346
      章唐   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  91 102859260329677 346
      马泽   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  92 102859260329060 346
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  93 102859260329030 林霄 346
      张乐   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  94 102859260329414 346
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  95 102859260329268 祁婷 345
      张雅   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  96 102859260328694 345
      陈思   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  97 102859260330113 345
      应羽   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  98 102859260329649 345
      陈丽   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  99 102859260329832 345
      段冰   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  100 102859260328649 345
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  101 102859260329178 杨雯 345
      曹中   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  102 102859260328915 345
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  103 102859260328630 张明 344
      龙正   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  104 102859260329701 344
      丁俐   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  105 102859260329807 344
      徐晗   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  106 102859260329642 344
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  107 102859260330142 张玲 344


      王佳   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  108 102859260329630 344
      陆孟   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  109 102859260330102 344
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  110 102859260329248 陈玄 343
      沈文   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  111 102859260329813 343
      朱秋   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  112 102859260328865 343
      居金   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  113 102859260328777 343
      陈邓   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  114 102859260329599 343
      雷强   非全
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  115 102859260329009 342 日制
      王丽   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  116 102859260329449 342
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  117 102859260329864 刘海 342
      王心   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  118 102859260329373 342
      刘玲   非全
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  119 102859260329035 341 日制
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  120 102859260330098 胡锐 341
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  121 102859260329729 张杨 341
      李梦   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  122 102859260329997 341
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  123 102859260329767 俞璐 341
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  124 102859260330054 饶梅 341
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  125 102859260328945 崔响 341
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  126 102859260329080 商炜 341
      郭梓   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  127 102859260328620 341
      周经   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  128 102859260330116 340
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  129 102859260329823 徐浩 340

      周逸   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  130 102859260329802 340
      刘戒   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  131 102859260330021 340
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  132 102859260329140 夏怡 340
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  133 102859260328943 崔汉 340
      孙佳   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  134 102859260329969 339
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  135 102859260330198 袁帅 339
      王子   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  136 102859260330083 339
      年四   非全
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  137 102859260329065 338 日制
      王祖   非全
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  138 102859260329117 338 日制
          非全
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  139 102859260329167 杨菲 338 日制
      朱晨   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  140 102859260328610 338
      杨支   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  141 102859260329570 338
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  142 102859260328863 朱祺 338
      冀锦   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  143 102859260328870 338
      聂静   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  144 102859260328710 338
      王海   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  145 102859260329105 338
      张清   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  146 102859260328540 337
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  147 102859260329571 袁慧 337
      史名   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  148 102859260329828 337
      尹思   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  149 102859260329868 337
      甄炳   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  150 102859260329885 337
      王钟   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  151 102859260329669 337

      耿婉   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  152 102859260329353 337
      李新   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  153 102859260329020 337
      张颖   非全
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  154 102859260329214 336 日制
      陈冬   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  155 102859260328522 336
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  156 102859260330186 易曼 336
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  157 102859260330055 王凡 336
      沈铖   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  158 102859260329272 336
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  159 102859260329770 陈睿 336
      曹星   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  160 102859260328888 336
      张消   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  161 102859260329945 336
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  162 102859260330196 王宁 336
      潘萌   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  163 102859260328797 336
      杨海   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  164 102859260328721 336
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  165 102859260329062 闵浩 336
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  166 102859260329389 戴杰 336
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  167 102859260328900 王蓓 335
      封海   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  168 102859260329426 335
      王梦   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  169 102859260329814 335
      刘美   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  170 102859260328722 335
          全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  171 102859260329666 凌超 335
      陈思   全日
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  172 102859260328928 335
      刘伟   非全
  035101 法律(非法学)   专业学位  
  173 102859260329040 334 日制

                全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  174     102859260328608 刘霞 334  
          张越     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  175     102859260330063 334  
          汪鸣     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  176     102859260329681 334  
          刘晨     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  177     102859260328783 334  
          陈玉     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  178     102859260328750 334  
          宋蒙     全日
    035101 法律(非法学)       专业学位  
  179     102859260329589 334  
  1 035102 法律(法学) 102859260330866 程霞 387 专业学位 全日制
          许正      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  2     102859260331081 373    
          舒凯      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  3     102859260330553 373    
          唐拂      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  4     102859260331112 373    
          章思      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  5     102859260331285 368    
  6 035102 法律(法学) 102859260331620 黄冲 367 专业学位 全日制
          潘奕      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  7     102859260330810 367    
          程东      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  8     102859260331205 366    
          张竞      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  9     102859260330556 366    
          张格      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  10     102859260330523 365    
          管叙      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  11     102859260330326 364    
          刘龙      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  12     102859260331239 363    
          周超      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  13     102859260331257 362    
          杨世      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  14     102859260331327 362    
  15 035102 法律(法学) 102859260330580 陈红 362 专业学位 全日制
          信煜      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  16     102859260331409 361    

          周洛      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  17     102859260331058 361    
          顾明      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  18     102859260330868 360    
  19 035102 法律(法学) 102859260331192 吴钏 359 专业学位 全日制
  20 035102 法律(法学) 102859260331378 王冉 359 专业学位 全日制
          徐芳     非全日
    035102 法律(法学)       专业学位  
  21     102859260330708 359  
  22 035102 法律(法学) 102859260331741 王琦 358 专业学位 全日制
          潘海      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  23     102859260330313 358    
          陈文      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  24     102859260330584 357    
  25 035102 法律(法学) 102859260331705 罗亚 356 专业学位 全日制
          韩洪      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  26     102859260331390 356    
          陈明      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  27     102859260331453 355    
  28 035102 法律(法学) 102859260331318 孙悦 354 专业学位 全日制
          李辉      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  29     102859260330550 354    
          张天      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  30     102859260331027 354    
  31 035102 法律(法学) 102859260331596 蓝悦 353 专业学位 全日制
          董彦      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  32     102859260331480 353    
          王润      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  33     102859260331528 353    
  34 035102 法律(法学) 102859260331114 郑玉 353 专业学位 全日制
          戴晓      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  35     102859260331360 352    
          冯静      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  36     102859260331660 352    
  37 035102 法律(法学) 102859260330332 娄月 351 专业学位 全日制
          周彦      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  38     102859260331412 350    
          李梦      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  39     102859260331254 350    
          薛康     非全日
    035102 法律(法学)       专业学位  
  40     102859260330819 350  

          刘佳      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  41     102859260330210 349    
          周亚      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  42     102859260331411 349    
          智思      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  43     102859260331743 349    
          邵月      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  44     102859260330485 349    
  45 035102 法律(法学) 102859260331432 王玥 349 专业学位 全日制
          吴上      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  46     102859260330915 佳丽 348    
  47 035102 法律(法学) 102859260330296 王玥 348 专业学位 全日制
          刘子      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  48     102859260331659 347    
  49 035102 法律(法学) 102859260330364 杨森 347 专业学位 全日制
          翁卫      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  50     102859260331049 347    
  51 035102 法律(法学) 102859260331435 臧莉 347 专业学位 全日制
          邱圣      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  52     102859260330383 347    
          储伊      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  53     102859260330433 347    
  54 035102 法律(法学) 102859260331437 吕涵 346 专业学位 全日制
          詹梦      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  55     102859260330571 346    
          黄冰      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  56     102859260331149 346    
          刘希      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  57     102859260330938 346    
          陶怡      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  58     102859260330681 346    
          傅义      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  59     102859260330598 346    
  60 035102 法律(法学) 102859260331215 陈轲 345 专业学位 全日制
  61 035102 法律(法学) 102859260331423 于帆 345 专业学位 全日制
          姚志      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  62     102859260331113 345    
          肖子      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  63     102859260330508 345    

          王燕      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  64     102859260330694 345    
          何珈      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  65     102859260331765 344    
  66 035102 法律(法学) 102859260331676 贺琳 344 专业学位 全日制
          李林      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  67     102859260330457 344    
          郭青      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  68     102859260330290 344    
          张亚      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  69     102859260331521 344    
  70 035102 法律(法学) 102859260330400 林晴 343 专业学位 全日制
          张思      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  71     102859260330328 343    
          肖爱      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  72     102859260331243 343    
          凡仁      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  73     102859260331605 342    
          胡润      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  74     102859260331294 342    
          李博      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  75     102859260330455 342    
          廖丽     非全日
    035102 法律(法学)       专业学位  
  76     102859260330631 342  
          毛心      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  77     102859260330646 342    
          都香      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  78     102859260331097 341    
  79 035102 法律(法学) 102859260331509 刘茵 341 专业学位 全日制
          郑婷      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  80     102859260331565 341    
          林逸      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  81     102859260330846 341    
          余方      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  82     102859260331052 340    
  83 035102 法律(法学) 102859260331433 韦波 340 专业学位 全日制
  84 035102 法律(法学) 102859260331277 胡倩 340 专业学位 全日制
          陈诗      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  85     102859260330305 340    
          金翎      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  86     102859260330830 340    

          文薮      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  87     102859260330700 340    
          刘佳      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  88     102859260330633 340    
  89 035102 法律(法学) 102859260331092 徐翔 339 专业学位 全日制
  90 035102 法律(法学) 102859260331438 魏斌 339 专业学位 全日制
          王思      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  91     102859260331490 339    
          李靖      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  92     102859260331414 339    
          付明      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  93     102859260331276 339    
          盛黎      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  94     102859260331110 339    
          刘秋      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  95     102859260331275 339    
  96 035102 法律(法学) 102859260330567 石慧 338 专业学位 全日制
          万晨      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  97     102859260330264 338    
          张艺      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  98     102859260330415 338    
          黄江      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  99     102859260331725 338    
          陈若      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  100     102859260330258 338    
          章丹      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  101     102859260330534 338    
  102 035102 法律(法学) 102859260330360 李壮 338 专业学位 全日制
  103 035102 法律(法学) 102859260331331 于惠 338 专业学位 全日制
          李晓      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  104     102859260330277 337    
          王珂      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  105     102859260331140 337    
  106 035102 法律(法学) 102859260330240 王雪 337 专业学位 全日制
          路康      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  107     102859260331421 337    
          沈云      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  108     102859260330566 337    
          赵伟      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  109     102859260330538 337    

          张哲      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  110     102859260330743 337    
  111 035102 法律(法学) 102859260331538 闫飞 337 专业学位 全日制
          陶金      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  112     102859260330406 336    
  113 035102 法律(法学) 102859260331696 胡晖 336 专业学位 全日制
  114 035102 法律(法学) 102859260331106 刘倩 336 专业学位 全日制
  115 035102 法律(法学) 102859260331021 徐静 336 专业学位 全日制
          牟俊      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  116     102859260331396 336    
  117 035102 法律(法学) 102859260331648 蔡瑛 335 专业学位 全日制
          杨朝      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  118     102859260330412 335    
          陈兆      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  119     102859260331479 335    
          秦建      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  120     102859260331083 335    
          王诗      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  121     102859260331635 335    
          张鼎      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  122     102859260330522 335    
          陆甜     非全日
    035102 法律(法学)       专业学位  
  123     102859260330767 334  
  124 035102 法律(法学) 102859260331202 陈童 334 专业学位 全日制
          白鑫      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  125     102859260331476 334    
          左笑      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  126     102859260331532 334    
  127 035102 法律(法学) 102859260330771 钱越 334 专业学位 全日制
          李雨      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  128     102859260331104 334    
  129 035102 法律(法学) 102859260330527 张璐 334 专业学位 全日制
          殷吕      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  130     102859260330519 334    
  131 035102 法律(法学) 102859260330426 陈鹏 334 专业学位 全日制
          张光      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  132     102859260330524 334    
          孙海     非全日
    035102 法律(法学)       专业学位  
  133     102859260330835 334  

  134 035102 法律(法学) 102859260330848 莫锡 334 专业学位 全日制
  135 035102 法律(法学) 102859260331656 王炼 333 专业学位 全日制
          张元      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  136     102859260331142 333    
  137 035102 法律(法学) 102859260331032 丁昱 333 专业学位 全日制
          朱佳      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  138     102859260331475 333    
          朱于      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  139     102859260331266 333    
  140 035102 法律(法学) 102859260331163 张虔 333 专业学位 全日制
          陈周      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  141     102859260330431 333    
          李建      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  142     102859260330299 332    
          王茹      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  143     102859260330316 332    
  144 035102 法律(法学) 102859260331322 王瑶 332 专业学位 全日制
          薛祖      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  145     102859260330513 332    
          唐旭      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  146     102859260330489 332    
          王钰      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  147     102859260330957 332    
          周菲      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  148     102859260331177 332    
          龚自      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  149     102859260331680 331    
  150 035102 法律(法学) 102859260330303 叶鹏 331 专业学位 全日制
  151 035102 法律(法学) 102859260331197 胡珊 331 专业学位 全日制
  152 035102 法律(法学) 102859260331357 郑臻 331 专业学位 全日制
  153 035102 法律(法学) 102859260330536 赵栋 331 专业学位 全日制
          薛雁      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  154     102859260330512 331    
          黄爱      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  155     102859260330612 331    
  156 035102 法律(法学) 102859260331545 徐振 331 专业学位 全日制
          李冰      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  157     102859260331179 330    

          秦姝      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  158     102859260331316 330    
  159 035102 法律(法学) 102859260330419 白雪 330 专业学位 全日制
  160 035102 法律(法学) 102859260330502 王滢 330 专业学位 全日制
          李梦      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  161     102859260330459 330    
  162 035102 法律(法学) 102859260330669 施璐 330 专业学位 全日制
          黄婷      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  163     102859260331127 329    
  164 035102 法律(法学) 102859260330263 凌雪 329 专业学位 全日制
          陈亚      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  165     102859260331267 329    
          陈子      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  166     102859260331752 329    
  167 035102 法律(法学) 102859260331107 刘瑶 329 专业学位 全日制
          万云      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  168     102859260330492 329    
          李珂      
    035102 法律(法学)       专业学位 全日制
  169     102859260330831 329    
                非全日
    035102 法律(法学) 102859260330772 任志贤 初试免 专业学位  
  170            


  2019 年硕士研究生拟调剂(非全日制)法律硕士专业学位              
        复试名单汇总表          
                   
            备注 (调      
    拟复试         是否    
    拟复试     初试成 学位 学习 剂生原专业
    专业代   考生编号 姓名   调剂    
    专业     类型 方式 代码及名
               
称)                  
      法律            
          王聪 专业 非全 法律(非法  
  t1 035101 (非法 100019000471135   355    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t2 035101 (非法 100029612120230 汪浅 353    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          张郅 专业 非全 法律(非法  
  t3 035101 (非法 102849260506793   352    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          陈天 专业 非全 法律(非法  
  t4 035101 (非法 100539260153462   351    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          菅亚 专业 非全 法律(非法  
  t5 035101 (非法 100539260102067   351    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t6 035101 (非法 102469260025458 童帅 350    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t7 035101 (非法 106529351011349 王漪 350    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          苏佳 专业 非全 法律(非法  
  t8 035101 (非法 102769264501365   349    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          舒锦 专业 非全 法律(非法  
  t9 035101 (非法 102859260330094   349    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          马一 专业 非全 法律(非法  
  t10 035101 (非法 103199340415441   349    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          马群 专业 非全 法律(非法  
  t11 035101 (非法 100559377772013   348    
          学位 日制 学)  
      学)            


      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t12 035101 (非法 100019000292390 舒鹏 345    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t13 035101 (非法 102769264502598 陈威 344    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          王佳 专业 非全 法律(非法  
  t14 035101 (非法 102859260329630   344    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t15 035101 (非法 102859260329248 陈玄 343    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t16 035101 (非法 103199321410385 季程 342    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          王丽 专业 非全 法律(非法  
  t17 035101 (非法 102859260329449   342    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t18 035101 (非法 104879000141112 何舒 340    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          褚昌 专业 非全 法律(非法  
  t19 035101 (非法 102549260003708   339    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          王子 专业 非全 法律(非法  
  t20 035101 (非法 102859260330083   339    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          胡庆 专业 非全 法律(非法  
  t21 035101 (非法 102849260513750   339    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          孙佳 专业 非全 法律(非法  
  t22 035101 (非法 102859260329969   339    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          刘银 专业 非全 法律(非法  
  t23 035101 (非法 102849260506658   338    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          胡旻 专业 非全 法律(非法  
  t24 035101 (非法 103199320804311   338    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          何文 专业 非全 法律(非法  
  t25 035101 (非法 106109035131170   337    
          学位 日制 学)  
      学)            
                   


      法律            
          岁秋 专业 非全 法律(非法  
  t26 035101 (非法 102849260506917   337    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t27 035101 (非法 102849260512410 向宇 336    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          曹星 专业 非全 法律(非法  
  t28 035101 (非法 102859260328888   336    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          董博 专业 非全 法律(非法  
  t29 035101 (非法 100539260102837   336    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          杨海 专业 非全 法律(非法  
  t30 035101 (非法 102859260328721   336    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t31 035101 (非法 102859260330186 易曼 336    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t32 035101 (非法 103199321911732 周钦 335    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          汪鸣 专业 非全 法律(非法  
  t33 035101 (非法 102859260329681   334    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          刘晨 专业 非全 法律(非法  
  t34 035101 (非法 102859260328783   334    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t35 035101 (非法 106109035131169 李超 334    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(非法  
  t36 035101 (非法 103199321310083 蒋旭 334    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          黄婕 专业 非全    
  T1 035102 (法 102859210303008   358 经济法学  
          学位 日制    
      学)            
      法律            
          张津 专业 非全    
  T2 035102 (法 102769211304586   352 知识产权  
          学位 日制    
      学)            
      法律            
            专业 非全    
  T3 035102 (法 102859210302827 董悦 348 民商法学  
            学位 日制    
      学)            
                   


      法律            
          王莉 专业 非全    
  T4 035102 (法 100029112019321   348 刑法学  
          学位 日制    
      学)            
      法律            
          祝明 专业 非全    
  T5 035102 (法 105209666615531   347 刑法学  
          学位 日制    
      学)            
      法律            
            专业 非全    
  T6 035102 (法 102769211304608 何新 345 知识产权  
            学位 日制    
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(法  
  T7 035102 (法 100539260010060 王婕 345    
            学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全 宪法学与行  
  T8 035102 (法 102859210302684 沈佳 344    
            学位 日制 政法学  
      学)            
      法律            
            专业 非全    
  T9 035102 (法 102769211304655 林格 343 知识产权  
            学位 日制    
      学)            
      法律            
            专业 非全    
  T10 035102 (法 100039066115498 骆炜 343 法学  
            学位 日制    
      学)            
      法律            
          段啸 专业 非全    
  T11 035102 (法 100029112015853   342 民商法学  
          学位 日制    
      学)            
      法律            
          刘佳 专业 非全 法律(法  
  T12 035102 (法 102859260330633   340    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
          乐奕 专业 非全    
  T13 035102 (法 102769210703156   333 经济法学  
          学位 日制    
      学)            
      法律            
          谢琳 专业 非全    
  T14 035102 (法 105209666617642   333 诉讼法学  
          学位 日制    
      学)            
      法律            
          余万 专业 非全 法律(法  
  T15 035102 (法 100029612122341   332    
          学位 日制 学)  
      学)            
      法律            
            专业 非全    
  T16 035102 (法 102859210302740 陆倩 332 刑法学  
            学位 日制    
      学)            
      法律            
            专业 非全 法律(法  
  T17 035102 (法 102859260331545 徐振 331    
            学位 日制 学)  
      学)            


      法律          
        万云 专业 非全 法律(法  
  T18 035102 (法 102859260330492 329    
        学位 日制 学)  
      学)